Home Muziekles Over mij Contact
 Ingrid Hol
Functies van muziekles Doelgroepen Werkwijze Locatie

Waarom muziekles voor kinderen?

Kinderen genieten van muziek. De stem, het innerlijke zingen heeft iedereen altijd bij zich. Een baby luistert aandachtig naar een gezongen lied of kijkt verwonderd naar het belletje om zijn been dat rinkelt als hij beweegt. Een dreumes wiegt heen en weer bij het horen van muziek. Wanneer hij kan lopen begint hij te dansen. Ook het meezingen begint. Een peuter danst, zingt en speelt op instrumentjes. Alle kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen muzikale mogelijkheden.
Muzikaliteit is aangeboren, maar dient wel verder ontwikkeld te worden, net zoals o.a. motoriek (lopen) en de taal/spraak. Voor kinderen is het van belang dat ze veel plezier hebben in het maken van muziek. Daarmee wordt een basis gelegd waarmee ze later verder kunnen.

 

Muziek en zijn betekenis is een onderwerp waar al vele jaren over wordt gesproken en waar al vele onderzoeken aan gewijd zijn. Ik zou hier dan ook pagina’s over kunnen vullen, maar dat doe ik niet. Ik vind het belangrijker dat u zélf ondervind hoe muziek het leven van u en uw kind beïnvloed. Baby's, dreumesen en peuters kunnen echt genieten van muziek. Wanneer ze dat fijne gevoel eenmaal ontdekt hebben, zullen ze dat voor altijd met zich meedragen!

 

Lees meer »

 

Hendrik